Museokaupoissa on myynnissä erilaisia Paraisten matkamuistoja, vanhanaikaisia leikkikaluja, paikallishistoriallista kirjallisuutta ja ennen kaikkea kotiseutuyhdistyksen julkaisuja. Voit ottaa yhteyttä ja sopia ajankohdasta, jolloin voit tulla ostoksille silloinkin, kun museo on kävijöiltä muuten suljettu.

Julkaisuja

Nr 1 Solveig Sjöberg, Pargas hembygdsförening 1928-1978. 1978.            

Nr 2 Rainer Fagerlund, Kyrkomalmen. Tomtutveckling och nuvarande bebyggelse. 1979.

Nr 3 ”Houpblaanda” om Pargas. 1980.                                                                                                  

Nr 4 Rainer Fagerlund, Skyttala. 1981.                                                                                                                       

Nr 5 Rainer Fagerlund, Museerna på Gamla Malmen Vanhan Malmin museot. 1982.                                                                                

Nr 6 Beskrifning öfver Pargas socken af S. Elmgren. (Avskrift ur tidskriften Suomi 1847). 1983.

Nr 7 Rolf Nummelin, Gustaf Wilhelm Finnberg – den finländska målarkonstens föregångsman från Pargas. 1984.                              

Nr 8 Ragnar Nyberg, Våra rösgravar. En inventeringsrapport från Pargas. 1985.                                                                                                     

Nr 9 red. Rainer Fagerlund, Plock ur Pargas historia. (Bl.a. om Tennby, Sattmark, Killois, Trollö och Svenska Klubben). 1986.                

Nr 10 Sixten Blomqvist, I kronans tjänst.1988.                                           

Nr 11 Fritz Nordström, Kalkholmen. Minnesbilder, bilder och hågkomster. 1990.                                                                              

Nr 12 Pargas hembygdsförening 1928-1998. Museiguide, museo-opas. 1998.

Nr 13 Fritz Nordström, Med bogserbåt och pråmar. 1998.                          

Nr 14 Hugo Ahlberg, Strörön från Holmo. 1998.                                                               

Nr 15 Henrik Asplund, Tid människor och landskap: En bok om arkeologi i Pargas. 2000.                                                  

Nr 16 Böcker till lands, böcker till sjöss. Bibliotek genom åren. 2001.                         

Nr 17 Liisa Ake-Helariutta, Karjalan Koivistolta Vanhalle Malmille. 2003.

Nr 18 Rainer Fagerlund red., Pargas, en bibliografi. Parainen bibliografia. 2004.

Nr 19 Ahlbäck, Colliander, Heino, Johansson, Kajander, Rantala, Pargasbarn i krig och fred. 2004                                                                                      

Nr 20 Nordström Olof, Kalk, skutor och män. 2007.                                   

Nr 21 Roland Karlsson, Skyddskårsverksamheten i Pargas. 2009