Pargas hembygdsförening r.f. grundades år 1928 och föreningens syfte är att upprätthålla hembygdsmuseet, att samla in och dokumentera det lokala kulturarvet samt att väcka intresse för och agera som sakkunnig gällande Pargas lokalhistoria. Föreningen ordnar även en mängd olika program och aktiviteter. Under de senaste åren har satsningar gjorts bland annat på barnverksamhet, på renovering av byggnader och på att engagera nya frivilliga.

Förutom hembygdsmuseet sköter föreningen också Industrimuseet och den geologiska utställningen vid Storgårds hemman. Därutöver äger föreningen Ella Janssons stuga, Kyrkkvartersstugan, Björkfeldtska lillstugan och den tidigare branddepån på Gamla Malmen. Föreningen har även en egen lokalhistorisk publikationsserie som kan ses under fliken ”Butik”.

Föreningen har ca 170 medlemmar, varav ett 20-tal är mycket aktiva och frivilligt sköter t.ex. byggnadsunderhåll, trädgårdsarbeten, servering, guidningar och hantverksförevisningar. Det finns alltid saker att göra på museibacken och alla hjälpande händer välkomnas!

För den som är intresserad av att bli medlem i föreningen är det bara att ta kontakt. Medlemsavgiften är 10 euro per år och 100 euro för ständigt medlemskap.

Föreningens ordförande är Lena Långbacka, tfn 040-556 9908, e-post l.langbacka@parnet.fi.