Föreningen

Pargas hembygdsförening r.f. grundades år 1928. Föreningens syfte är att upprätthålla hembygdsmuseet, att samla in och dokumentera det lokala kulturarvet samt att väcka intresse för och agera som sakkunnig gällande Pargas lokalhistoria.

Föreningen ordnar även en mängd olika program och aktiviteter. Under de senaste åren har satsningar gjorts bland annat på barnverksamhet, på renovering av byggnader och på att engagera nya frivilliga.


Frivilliga demonstrerar hur man spinner på spinnrock och på slända.


Förutom hembygdsmuseet sköter föreningen också Industrimuseet och den geologiska utställningen vid Storgårds hemman. Därutöver äger föreningen Ella Janssons stuga, Kyrkkvartersstugan, Björkfeldtska lillstugan och den tidigare branddepån på Gamla Malmen. Föreningen har även en egen lokalhistorisk publikationsserie som kan ses under fliken ”Butik”.
 

Medlemmar

Lena Långbacka, ordförande, sommarbild på museibackenFöreningen har ca 170 medlemmar, varav ett 20-tal är mycket aktiva och frivilligt sköter t.ex. byggnadsunderhåll, trädgårdsarbeten, servering, guidningar och hantverksförevisningar. Det finns alltid saker att göra på museibacken och alla hjälpande händer välkomnas!

Vill du bli medlem i föreningen så ta kontakt eller fyll i blanketten nedan. Medlemsavgiften är 15 euro per år och 130 euro för ständigt medlemskap. Som medlem stöder du det värdefulla arbetet för hembygd och kulturarv. Du får regelbundet information om det som är aktuellt, ett medlemsblad per post en gång per år samt tidningen Hembygden.

Föreningens ordförande är Lena Långbacka (bilden)
Ta gärna kontakt: tfn 040-556 9908, e-post l.langbacka@parnet.fi.

Läs föreningens medlemstidning 2024 i pdf-format genom att klicka här

 

Fyll i blanketten nedan om du vill bli medlem i föreningen!

(Läs föreningens registerbeskrivning genom att klicka här)
Kontakt i medlemsärenden: pargashembygd@gmail.com

Skriv siffran 10 med bokstäver: