Hembygdsföreningens vårquiz 2024

I Pargas hembygdsmuseums samlingar finns uppskattningsvis 7000 föremål, som berättar om hur man levat förr. En stor del av föremålen har under de senaste åren förts in i den digitala databasen Aina och kan även hittas i söktjänsten Finna. I årets vårquiz har vi valt tio föremål med temat hälso- och sjukvård ur samlingarna.

De rätta svaren finns efter varje fråga (en skild ruta kommer fram när du klickar på texten Rätt svar) och även längst ner. Quizzet är sammanställt av praktikant Anni Hagström. Mycket nöje!

 

1. Sjukstugan var en sorts föregångare till dagens sjukhus. När grundades den första sjukstugan i Pargas?

a) 1879
b) 1909
c) 1933

Lavemangsprutan på bilden användes av barnmorskan i Pargas i början av 1900-talet.

Rätt svar


2. Till vad användes denna?

a) Som en del av en rustning.
b) Som skyddsutrustning för gruvarbetare.
c) Som stödkorsett för rehabilitering av krigsskador.

Rätt svar

 

3. Väskan på bildenanvändes när ackuschörskan åkte ut på uppdrag. Vad var en ackuschörska?

a) En barnmorska
b) En ackumulator-reparatör
c) En sjuksköterska

Rätt svar


4. Vad är detta?

a) En tandläkartång
b) En hovtång
c) En del av en bensåg.

Rätt svar

 

5. Vad menas med en fattigauktion?

a) En auktion med extra låga priser.
b) En auktion där det bara säljs varor gjorda av fattiga personer.
c) En auktion där fattiga barn bjuds ut till den som tar hand om dem för det lägsta priset.


Barnskorna i läder är från 1800-talet och finns i hembygdsmuseets samlingar.

Rätt svar
 

6. Karl August Eklund var den första att få apotekarrättigheter i Pargas. När grundade han Pargas Apotek?

a) 1865
b) 1896
c) 1907


I hembygdsmuseets samlingar finns flera föremål som sålts i Pargas Apotek under tidernas gång.

Rätt svar
 

7. Det giftiga och starkt luktande ämnet kamfer användes tidigare som nervlugnande och cirkulationsstimulerande medicin. Ur vad utvinner man kamferolja?

a) Ur kamferbönorna
b) Ur kamferträdet
c) Ur kamferblomman


Kamfersalva och kamferdroppar hör till de produkter som kan innehålla kamfer.

Rätt svar
 

8. När började man använda glasögon?

a) På 1200-talet
b) På 1500-talet
c) På 1800-talet


Ett par glasögon och etui från 1800-talet.

Rätt svar
 

9. Vad är detta?

a) Cigarettändare
b) Ådersnäppare
c) Fickkniv

Rätt svar


10. Enligt humoralpatologin påverkas människans hälsa och humör av vilka fyra kroppsvätskor?

a) Snor, vatten, slem och urin
b) Blod, slem, gul galla och svart galla
c) Blod, svett, gul galla och magsyra


Koppyxan var ett av de verktyg som användes för att återställa balansen mellan kroppsvätskorna.

Rätt svar

 

====

Rätta svarsraden:

1 b) En sjukstuga byggdes i Malmnäs år 1909 med plats för 10 patienter.

2 c) Denna stödkorsett har använts för rehabilitering av ryggskador för krigsskadade soldater.

3 a) Under det tidiga 1700-talet användes ordet ackuschörska för att beskriva en erfaren och utbildad barnmorska.

4 a) Bilden visar en tandläkartång. Den ontologiska utbildningen i Finland startade 1891 i Helsingfors. Tidigare fungerade smeder, fältskärer och klockare som tandläkare.

5 c) Fattiga barn bjöds ut till lägsta pris, dvs. till den som krävde lägst lön för att ta hand om dem.

6 c) Det första apoteket grundades 1907 men redan 1865 fanns det önskemål om ett eget apotek i Pargas. År 1896 anhöll en apotekare i Åbo om att få öppna en apoteksfilial i Pargas men nekades eftersom man var rädd att det kunde förekomma missbruk vid försäljningen.

7 b) Kamferträdet hör till familjen lagerväxter och växer främst i Östasien. Kamferoljan utvinns ur bladen och veden, men kan idag även framställas syntetiskt.

8 a) Slipade kristaller och läsestenar användes redan tidigare, men i Europa tillverkades de första nitglasögonen i slutet av 1200-talet.

9 b) Bilden visar en ådersnäppare som används på samma sätt som en koppyxa, d.v.s. man snittar upp blodådern för att tappa ut blod.

10 b) Enligt den antika läran styrdes människans temperament av jämvikten mellan kroppsvätskorna blod, slem, gul galla och svart galla. Man trodde starkt på humoralpatologin ända in på 1800-talet.