Inga händelser på kommande

Pargas Hembygdsförenings publikationer som finns till salu /Kotiseutuyhdistyksen myytävänä olevia julkaisuja:

Publikationer kan även beställas per e-post. Se kontaktuppgifter. / Voit myös tilata meiltä kirjan sähköpostilla. Osite löytyy yhteystietosivuilta.


Ahlberg, Hugo  Strörön från Holmo, 1998 (5€)


Ake-Helariutta, Liisa Karjala koivistolta Vanhalle Malmille, 2003 (10€)


Asplund, Henrik Tid, människor och landskap. En bok om arkeologi i Pargas, 2000 (12€)


Beskrivning öfver Pargas socken af S. Elmgren, nytryck 1983 (7€)


Blomqvist, Sixten I kronans tjänst, 1988 (7€)


Böcker till lands, böcker till sjöss: Bibliotek genom åren, 2001 (5€)


Fagerlund, Rainer  Kyrkomalmen. Tomtutveckling och nuvarande bebyggelse, 1979 (7€)


Fagerlund, Rainer  Plock ur Pargas historia, 1986 (7€)


Fagerlund, Rainer Skyttala, 1981 (7€)


Karlsson, Roland Skyddskårsverksamheten i Pargas, 2009 (15€)

 

Karlsson, Roland & Berström-Stenbäck, Anne "Flit är vårt nöje"- Lotta Svärd i Pargas 1914-1944, 2012 (15€)


Museerna på Gamla Malmen. Vanhan Malmin museot, 1982 (3€)


Nordström, Fritz Kalkholmen, 1990 (7€)


Nordström, Olof Kalk, skutor och män. En studie av kustseglationen från Pargas under 1800-talets slut och tidigt 1900-tal, 2007 (15€)


Nummelin, Rolf Gustaf Wilhelm Finnberg - den finländska målarkonstens föregångsman från Pargas / - suomalaisen maalaustaiteen uranuurtaja Paraisilta, 1984 (7€)


Nyberg, Ragnar Våra rösgravar, en inventeringsrapport från Pargas, 1985 (7€)


Pargas hembygdsförening 1928-1998, Museiguide/Museo-opas 1998 (4€)


Pargas en bibliografi: Parainen, bibliografia, av Rainer Fagerlund, 2004 (7€)