Program

Museet strävar efter att varje år bjuda in skol- och dagisgrupper på någon form av museiprogram.

T.ex. har vi ordnat temabesök kring mått och vikter speciellt för 5-6 klass, besök med program i vår gammaldags skolsal för barn allt i från förskoleåldern till 3-4 klass och skiddagar med gammaldags utrustning för de yngsta skoleleverna.

På uppfinningsstigen har vi också låtit grupper bekanta sig med allt från gamla grammofoner till telefoner och dammsugare.

Vi har också haft gammaldags jultema med pepparkaksbak, tillverkning av  pargasstjärnor i glansig folie, julgran och paketlackning.Lite äldre skolelever kommer också ofta för att teckna av våra byggnader och föremål, bekanta sig med våra temautställningar eller naturligtvis på en vanlig rundtur i museistugorna.

Sommartid har vi ordnat tidsresor, skattjakter på museiområdet liksom olika temaprogram på Barnens dag och Öppet hus-dagarna. Tidsresorna är tänkta att vara en upplevelse för barnen tillsammans med musiepersonalen, medan temadagarna är tänkta som familjeprogram.

Vi är också väldigt glada om hantverkare eller andra med programidéer vill komma med och hjälpa oss att förverkliga nya programpunkter!

Den nya Museibackens lekpark är öppen för alla familjer och grupper. Alla besökande barn har också möjlighet att färglägga ett eget målarboksblad med museitema. Vi har också gjort uppgiftsblad där lite större barn kan testa sina kunskaper om våra föremål.

Många av våra grupprogram kan också förverkligas på beställning t.ex. för ett barnkalas, en förening eller någon annan grupp som vill ha en egen speciell musieupplevelse.

Det finns rekvisita av många olika slag, såsom kläder i gammal stil för både barn och vuxna, lekredskap och matkärl. Vi tar också gärna emot barngrupper på besök i Skyttala lekstugan.

Även om vi har satsat speciellt på barn och unga i verksamheten de senaste åren försöker vi naturligtvis även utveckla museet på ett bra sätt för våra övriga besökare.

En nyhet är boktorgen vi ordnat i samband med våra temadagar och där vi strävat till att erbjuda litteratur av alla möjliga slag, dessutom har vi ordnat  bl.a. frågesporter och  sommaruställningar kring olika tema.

Hembygdsföreningen strävar också till att regelbundet publicera ny litteratur med lokahistorisk anknytning.

Dessutom försöker vi bygga upp våra barnprogram så att rekvisitan även ska kunna utnyttjas av andra besökargrupper. T.ex. kan en hel del av lekredskapen även utnyttjas för lite lekfull teambuilding inom en vuxengrupp och det nya loftrummet vi inrett för barnverksamheten kan också väl användas för att samla en mindre vuxengrupp kring olika teman.

Hör av dig i god tid före planerat besök så har vi bäst möjlighet att skräddarsy en speciell upplevelse!