Evenemang

Inga händelser på kommande

Medlemskap

Medlemsavgift 10 euro per år
Avgiften för ständigt medlemskap 100 euro.

Ordförande/puheenjohtaja: Lena Långbacka
Sekreterare/sihteeri: Dollan Juslin

Intresserad av att bli medlem och ta ansvar över vårt gemensamma kulturarv?

Fyll i formuläret!

Medlemsansökan

Skriv siffran 10 med bokstäver:

Pargas Hembygdsförening r.f.

 

Pargas hembygdsförening r.f. grundades år 1928 och på bilden intill syns loftet, det första hus man hämtade till det nya museiområdet. Till föreningens verksamhetsområden har hört att skapa och upprätthålla ett hembygdsmuseum, att samla in och dokumentera det lokala kulturarvet samt väcka intresse och agera som sakkunnig ifråga om Pargas lokalhistoria.

Föreningen har även en egen lokalhistorisk publikationsserie och ordnar evenemang och fester som anknyter till lokalhistorien. Särskilt barnverksamheten har under de senaste åren lyfts fram.

Föreningen äger eller är delaktig i flera museifastigheter av vilka den största helheten utgörs av hembygdsmuseet på museibacken. Förrutom museibacken äger hembygdsföreningen Ella Janssons stuga med gård och kammarad på Gamla Malmen. Kyrkkvartersstugan, Björkfeltska lillstugan, brandepån och Fredrikastugan ingår även i de museifastigheter som hembygdsföreningen är delaktig i.

Industrimuseet och den geologiska utställningen vid Storgårds hemmanet handhas även av föreningen.

 

Föreningen har ca 170 medlemmar, varav ett 20-tal är mycket aktiva och frivilligt sköter t.ex. byggnadsunderhåll, trädgårdsarbeten, servering, guidningar och hantverksförevisningar.

Det finns alltid saker att göra på museibacken så vi uppmanar alla som är intresserade att ta kontakt och komma med!