Paikallishistoriallinen kanava

Museolla on myös paikallishistoriallien tv-kanava youtube-palvelimella.

Paikallishistoriallinen arkisto

Kotiseutumuseolla on paikallishistoriallinen arkisto. Arkistomme sisältää pienpainanteita, asiakirjoja, kuva sekä audivisuaalista materiaalia. Arkistomme kokoelmat karttuvat yksityishenkilöiden antamien lahjoitusten avulla. Kokoelmista vastaa amanuenssi Anne Bergström.

Suuri osa kuvamateriaalista on digitoitu ja selattavissa turunmaalaisessa kuvaarkistossa (Åboländska bildarkivet). Kuvat Paraisilta on merkitty arkistotunnuksella PH***. Hakuohjelma on ruotsinkielinen.